FUNDUSZE EU


Tytuł projektu:

Wdrożenie kompleksowych usług zagospodarowania terenów zielonych z wykorzystaniem rozwiązań biotechnologicznych dedykowanych rolnictwu.

Cel:

Uruchomienie kompleksowych usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Rezultaty:

Zwiększenie rynków zbytu dla spółki Działek, wzrost liczby klientów, zwiększenie zysków i dywersyfikacja oferty.

 

Wartość projektu: 887 186,70PLN

Wartość dofinansowania : 613 096,50PLN